Przyszłość WPR - innowacje i wyzwania

Geneza osób odpowiadających:

  • MB - Małgorzata Bojańczyk Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
  • BBW- Barbara Baj Wójtowicz Pracownik Naukowy Uniwersytetu W Oxfordzie

MB:
Założenia planu strategicznego dla WPRu obejmujące interwencje, w tym pomoc dla młodych rolników, zostaną przedstawione prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W tym dokumencie będzie można znaleźć założenia finansowe na działania i premie dla młodych rolników.

MB:
Ocena wpływu w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu pojawiła się we wrześniu 2020 roku, opublikowana przez Komisję Europejską w odniesieniu do osiągnięcia ambicji klimatycznych. Poniżej opublikowany dokument w języku angielskim:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015
Do poszczególnych strategii ocena wpływu zostanie przedstawiona wraz z pakietem legislacyjnym.

MB:
W zeszłym tygodniu został osiągnięty kompromis w sprawie budżetu, w wyniku którego nie ma zagrożenia blokady środków.

BBW:
System kontroli będzie się opierał na dotychczasowym prawie oraz na osiągnięciu efektów środowiskowych. Efekty te muszą być pro środowiskowe, mierzalne, w postaci np.: zazielenienia, przedplonów, międzyplonów, poplonów itd.

MB:
Takie korzyści to między innymi optymalizacja nakładów na produkcję rolniczą, zbudowanie przewagi konkurencyjnej prowadzonego gospodarstwa, zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej, ale też uzyskanie większego wsparcia finansowego w ramach WPR, poprawa żyzności i produktywności gleb.

BBW:
Takie szkolenia są już prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego i w zasadzie przez wszystkie ODRy w Polsce. Można też obejrzeć takie gospodarstwo u mnie, przyjmujemy wizyty studyjne, prowadzimy warsztaty i wykłady. Istnieją również inne gospodarstwa demonstracyjne, a Ministerstwo zakłada utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych, aby obejrzeć moje gospodarstwo zrównoważonego prośba o kontakt z lokalnym ODRem w celu utworzenia grupy odwiedzających.

BBW:
Hodowla i chów bydła wśród zadrzewienia. Na przykład: w towarowych sadach owocowych. Sadzenie drzew na istniejących pastwiskach, kwaterowanie pastwisk żywopłotami zamiast pastuchem. Zadrzewienia dają ochronę zwierzętom przed nadmiernym słońcem, wiatrem i deszczem. Liściarka jest dodatkową paszą dla zwierząt, a zadrzewienia zatrzymują większą ilość wody na działce rolnej, dzięki temu pasza jest lepszej jakości.

BBW:
Są bardzo różne. Jeżeli chodzi o hodowle bydła, to największym gospodarstwem w Polsce, które stosuje system agroleśny, jest gospodarstwo ponad tysiąc hektarowe na Pomorzu, nazywa się Juchowo Farm. Natomiast w Beskidzie jest kilka gospodarstw kilkuset hektarowych, stosujących system silvopastoralny. W hodowli koni specjalizują się gospodarstwa kilkudziesięciohektarowe. Natomiast system upraw alejowych to gospodarstwa kilkunastohektarowe.

MB:
Państwa członkowskie mają obowiązek określenia takiej definicji, natomiast zostanie ona sformułowana na potrzeby planu strategicznego.

BBW:
W tym momencie jest możliwe uzyskanie wsparcia na budowę prototypu agrofotowoltaicznego w PROW wyłącznie w działaniu Współpraca. Natomiast budowę farmy solarnej można sfinansować z innych źródeł wsparcia, chociażby RPO. Dodatkowo wprowadzając ten element prośrodowiskowy.

BBW:
Takie dopłaty powinny być wyłącznie do tego co się robi, a nie do tego, że się posiada grunt rolny. ARIM ma narzędzia do sprawdzania stanu faktycznego upraw. W nowym PROWie będzie to działało jeszcze sprawniej, ponieważ zostaną zastosowane narzędzia teledetekcyjne, np. zdjęcia robione przez drony.

BBW:
Wielkość gospodarstwa nie ma tutaj znaczenia, bo na świecie prowadzone są gospodarstwa o różnej wielkości i kilku hektarowe i kilkutysięcznohektarowe. Warto zacząć od przestawienia, na taką produkcję agroleśną, niewielkiej części swojego gospodarstwa, żeby zobaczyć jak to będzie działało, ponieważ wiąże się to z kosztami. Warto też do upraw agroleśnych wprowadzić gatunki niszowe, na które jest duże zapotrzebowanie, np. surowce zielarskie, zboża tradycyjnych gatunków, produkcja grzybów shitake. Trzeba pamiętać o odpowiednim doborze gatunków upraw współrzędnych, aby na siebie dobrze wypływały, a nie się wykluczały.

BBW:
Wyżej wymieniliśmy, gdzie można obejrzeć takie systemy. ODRy bezpłatnie organizują takie wyjazdy dla rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców i innych interesariuszy. Do naszego gospodarstwa zapraszamy od lipca 2021.