Poprzednie edycje

6. EDYCJA

Bank BNP Paribas od 6 już lat realizuje autorski cykl spotkań pod nazwą Agro Akademia. Główne idee, jakie przyświecają tym wydarzeniom, to przekazywanie rolnikom specjalistycznej wiedzy w zakresie finansowania działalności rolniczej oraz ogólnej wiedzy o biznesie, niezbędnej w prowadzeniu gospodarstw, która pochodzi od profesjonalnych firm obsługujących sektor rolny. Spotkania te są okazją do edukacji, merytorycznej dyskusji i poruszenia aktualnych i ważkich dla środowiska tematów, a także sprzyjają jego integracji. W tym roku odbyły się dwa wydarzenia – zimowe i wiosenne, w których wzięło udział ponad 800 uczestników.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia retransmisji ze spotkań: „Rynek Agro – gdzie jesteśmy, pytania o przyszłość” oraz „Cena jutra”.

 1. Rynek Agro - gdzie jesteśmy, pytania o przyszłość.

 2. Cena jutra.

5. EDYCJA

Agro Akademia 2020 odbyła się w formule on-line. Zaplanowaliśmy cztery spotkania o zróżnicowanej tematyce. Uczestnicy mogli wziąć udział we wszystkich webinarach lub wybrać te, które w największym stopniu odpowiadały profilowi prowadzonej przez nich działalności. Każdy webinar podzielony został na dwie części – prezentację przygotowaną przez eksperta wiodącego i debatę z udziałem zaproszonych ekspertów w danej dziedzinie oraz analityków Banku.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia retransmisji ze spotkań w tematach:

 1. Owoce, hit eksportowy?

 2. Wyzwania na rynku mięsa

 3. Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych

 4. Przyszłość WPR - innowacje i wyzwania

4. EDYCJA

W marcu 2019 r. zrealizowaliśmy już 4. edycję AGRO AKADEMII. Tematyka spotkań poświęcona była zmianom czekającym polskie rolnictwo w najbliższym czasie. Uczestnicy brali udział w prelekcjach prowadzonych przez współpracujących z Bankiem ekspertów z różnych dziedzin, w tematach jn.:

 1. Wybrane rynki rolne. Analiza sytuacji i perspektywy rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.
 2. Koszty energii w gospodarstwach rolnych
 3. Nowa dyrektywa azotanowa
 4. Nasze dane – Twoja broń przed dłużnikami
 5. Dwa pokolenia – jak się porozumieć

W ramach 4. edycji zorganizowaliśmy siedem spotkań, w których wzięło udział około 500 uczestników.

3. EDYCJA

Od połowy lutego do połowy marca 2018 r. zrealizowaliśmy kolejną edycję AGRO AKADEMII. Tematyka 3. edycji była poświęcona głównie innowacjom w zarządzaniu gospodarstwem, z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego. Uczestnicy spotkań brali udział w prelekcjach prowadzonych przez współpracujących z Bankiem ekspertów z następujących dziedzin:

 1. Strategia rozwoju gospodarstwa.
 2. Rolnictwo zrównoważone z uwzględnieniem rolnictwa precyzyjnego.
 3. Dopłaty bezpośrednie 2018 - e-wniosek.
 4. Obowiązkowe umowy na dostawę produktów rolnych – umowy kontraktacyjne.
 5. Instrukcja obsługi urzędnika czyli tajniki skutecznej komunikacji.

W ramach 3. edycji zorganizowaliśmy w różnych regionach Polski siedem spotkań, w których wzięło udział ponad 700 uczestników.

2. EDYCJA

Kolejną edycję Agro Akademii zrealizowaną w 2017 r. poświęciliśmy szerokorozumianemu bezpieczeństwu finansowania. W czasie spotkań poruszyliśmy poniższe tematy:

 1. Tendencje na rynkach rolnych z uwzględnieniem produkcji charakterystycznej dla danego regionu
 2. Przeinwestowanie i inne niebezpieczeństwa – jak efektywnie wykorzystywać środki publiczne inwestując w gospodarstwo?
 3. Wapnowanie i nie tylko – czyli jak ograniczyć koszty produkcji roślinnej?
 4. Pole negocjacji - jak przeprowadzić negocjacje z sukcesem?

W 6 spotkaniach zorganizowanych w wybranych miejscowościach w Polsce, udział wzięło ponad 400 uczestników.

1. EDYCJA

Podczas 1. edycji AGRO AKADEMII realizowanej w 2016 r. wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

 1. Jak funkcjonować na zmieniającym się rynku rolniczym?
 2. Gdzie szukać możliwości rozwoju?
 3. Jak odnaleźć się w nowym świecie regulacji i rozwiązań?
 4. Ludzie, relacje, biznes - jak budować swoją siłę w rolnictwie?

W ramach cyklu zorganizowaliśmy 10 spotkań w 10 różnych miejscowościach w Polsce, które zgromadziły łaącznie ok. 700 uczestników.

Zainteresowanie ze strony odbiorców skłoniło nas do kontynuowania tej inicjatywy z myślą o poszerzaniu wiedzy wsród przedsiębiorców sektora agro.